Stichting EO Metterdaad

Bekijk op deze pagina verschillende documenten zoals verantwoording, jaarverslagen en verslagen van stichting EO Metterdaad.

ANBI informatie

Naam: Stichting EO Metterdaad
IBAN: NL88 INGB 0000 300300
RSIN: 817394011
KvK: 32120391 
Postadres: Postbus 21000, 1202 BA, HILVERSUM 

Jaarverslag 2023

Metterdaad jaarverslag 2023 (.pdf)

ANBI verantwoording

ANBI-formulier Stichting EO Metterdaad 2023 (.pdf)

ANBI-formulier Stichting EO Metterdaad 2022 (.pdf)

ANBI-formulier Stichting EO Metterdaad 2021 (.pdf)

ANBI-formulier Stichting EO Metterdaad 2020 (.pdf)

Bestuur

Het bestuur van EO Metterdaad ziet toe op de besteding van de geworven fondsen. Ze besturen de stichting aan de hand van de vastgestelde doelstelling. De bestuursleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herbenoemd.
Het bestuur bestaat uit drie onafhankelijke leden die geen andere functies vervullen bij de EO. Het bestuur is ingeschreven als UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) bij de Kamer van Koophandel.
 
De drie bestuursleden zijn:

Voorzitter | De heer drs. A. van Dalen
Zelfstandig interim-manager en coach
Nevenfuncties:
Bestuurder Stichting Hadassahoeve
(Stichting Hadassahoeve helpt jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale beperking, te helpen zelfstandig te kunnen leven.)
Bestuurder Stichting Elders Foundation
(Stichting Elders Foundation helpt kansarmen in Nepal om onderwijs te kunnen volgen.)
 
Penningmeester | De heer dr. M. Treurniet
Universitair docent Ontwikkelingseconomie Rijksuniversiteit Groningen
Nevenfuncties:
Bestuurder Mr. G. Groen van Prinstererstichting
(De Mr. G. Groen van Prinstererstichting is het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.)
 
Secretaris | Mevrouw drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Directeur Valente
Nevenfuncties:
Lid raad van toezicht hospice Kuria
Lid raad van toezicht kinderhospice Binnenveld

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022 - EO Metterdaad (.pdf)

Jaarverslag 2021 – EO Metterdaad (.pdf)

Jaarverslag 2020 – EO Metterdaad (.pdf)

Jaarverslag 2019 – EO Metterdaad (.pdf)

Jaarverslag 2018 – EO Metterdaad (.pdf)

Jaarverslag 2017 – EO Metterdaad (.pdf)

Jaarverslag 2016 – EO Metterdaad (.pdf)

Jaarverslag 2015 – EO Metterdaad (.pdf)

EO Metterdaad

Meer over het programma:

EO Metterdaad
Contact

Lees ook over:

Contact