Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Jaarthema 2022:    
Hoop voor de toekomst, reactie op klimaatverandering 

Deadline indienen:
Voor 17 oktober voor de 3e ronde           

Geplande uitbetaling:    
Na goedkeuring voorstel of vanaf medio juli 2022  

Contact:     
Gert Bekebrede ([email protected])

EO Metterdaad viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. We hebben veel hulp kunnen bieden, mensen en gemeenschappen zijn geholpen om vooruit te komen. Ook zijn veel mensen in aanraking gekomen met de boodschap van Gods liefde. Maar de problemen zijn niet opgelost, sterker nog: die lijken eerder te verergeren. De schepping zucht. De toenemende vervuiling van de grond, het water en de lucht heeft grote gevolgen voor de huidige en toekomstige generaties. Het klimaat dwingt mensen om te verhuizen naar andere gebieden. De productie uit de landbouw en veeteelt is in toenemende mate niet meer voldoende voor een familie en zij moeten op zoek naar alternatieve inkomsten. 

EO Metterdaad wil daarom dit jubileum niet alleen terugkijken op datgene wat we in het verleden gedaan hebben, maar juist kijken naar wat voor de toekomst nodig is. Om die reden zijn we op zoek naar projecten die inzetten op die verandering, voorbeelden die hoop geven voor de toekomst. Dit kan heel breed ingevuld worden. 

Uit de beschrijving moet duidelijk worden wat de huidige situatie is en wat de doelgroep wil bereiken. Dit proces van verandering willen wij financieren. We moedigen aan dat in dit proces lokaal eigenaarschap is: dus de doelgroep zelf, de overheid of eventuele andere donoren werken aan de oplossing. In het budget wordt zichtbaar welke lokale middelen worden ingezet, zodat de verandering duurzaam is. Voorbeelden: nieuwe landbouwmethodes die werken bij klimaatverandering, versterkte huizen, alternatieve inkomstenbronnen, initiatieven die vervuiling tegen gaan, etc. 

In 2022 willen we het hele jaar de bestemmingsreserve inzetten voor 1 thema en daar op meerdere momenten per jaar projecten uit financieren. Voorstellen kunnen de komende maanden worden ingediend. In mei maken we de eerste selectie van projecten waarbij we financiering toekennen, projecten afwijzen of nog aanhouden tot op een later moment weer extra geld beschikbaar is. Overigens kan een aangehouden project dan alsnog afvallen. Ook na mei kunnen er nog projecten worden ingediend. We zullen hier in de update verschillende keren aandacht aan geven. Daarmee loopt dit proces dus anders dan voorgaande jaren. 

Als we naar aanleiding van bovenstaande van jullie vragen ontvangen, zullen we de criteria verder verduidelijken en aanscherpen.  

Voorwaarden project 

  • Aansluiten bij visie en missie EO Metterdaad  
  • Organisatie voldoet aan de voorwaarden EO Metterdaad (Nederlandse organisatie die werkt vanuit christelijke identiteit en een fraudeprotocol heeft dat bij EO Metterdaad bekend is).  
  • Aansluiten bij bovenstaand thema  
  • Projecten wereldwijd, niet in Nederland of West-Europa 
  • Er was de afgelopen jaren sprake van een bestaande financieringsrelatie met de betrokken partnerorganisatie.  
  • Maximale financieringsperiode is 2 jaar.  

Indieningsprocedure  

Een aanvraag kun je via dit online formulier indienen. N.a.v. deze informatie gaan we beoordelen of een uitgewerkt voorstel ingediend of uitgewerkt kan worden. De uitvraag is alleen bestemd voor organisaties die al een goedgekeurd fraudeprotocol hebben. In het formulier wordt meer aandacht gegeven aan het functioneren van de partnerorganisatie.  

Voor een definitieve beoordeling zijn de volgende zaken nodig:  

  • Projectvoorstel van de partner  
  • Jaarrekening van de partnerorganisatie  
  • Toetsing door de aanvragende Nederlandse organisatie

EO Metterdaad 50 jaar (.zip)