Criteria Meeliftprojecten

Meelift projecten Nepal en Oeganda  

Meeliftproject Kraamzorg Nepal

In samenwerking met Interserve maakten we uitzendingen over kraamzorg in Nepal. Omdat er te weinig bedden zijn op de kraamafdeling van het United Mission Hospital Tansen (Nepal) komt de zorg voor moeder en kind in het nauw. Hierdoor is er een grotere kans op complicaties of zelfs sterfgevallen. We kwamen in actie voor veilige bevallingen, meer kraambedden en goede zorg voor moeder en kind.

De uitzendingen zijn hier terug te kijken:

Uitzending 1 Uitzending 2 Uitzending 3 Uitzending 4

Het is mogelijk om mee te liften op de inkomsten van deze uitzendingen. Er ruimte voor een meeliftproject van maximaal € 40.000. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de verbetering van een kliniek, betere bereikbaarheid van de kliniek, training van vroedvrouwen in de gemeenschappen voor zwangerschapsbegeleiding of voorlichting. Geef duidelijk aan hoe de samenwerking is met de overheidsinstanties.

Land primair: Nepal
Landen secundair: India (niet in steden, bergachtig met groot verzorgingsgebied) en Bhutan

Meeliftproject tegengaan milieuvervuiling & stimuleren afvalverwerking Oeganda

In Oeganda wordt dagelijks zeshonderd ton aan plastic weggegooid. Omdat er geen goede afvalverwerking is, komt dit plastic in de natuur terecht. Kwetsbare mensen in Oeganda kunnen dit ‘waardeloze’ plastic afval inzamelen en er waardevolle producten van maken. Zo wordt de wereld een stukje schoner én kunnen mensen, met bijvoorbeeld een handicap, een waardig leven opbouwen. 

Probleemstelling: 

  • Het kraanwater in Oeganda is sterk vervuild. Hierdoor kopen mensen drinkwater in plastic flessen. Deze komen veelal in het milieu terecht.  
  • Grote hopen plastic afval worden verbrand, waardoor er schadelijke stoffen vrijkomen. 
  • De meest kwetsbaren, zoals mensen met een handicap, komen moeilijk aan een baan en hebben dus geen inkomen. 

Doelstellingen van het project: 

  • Er komt een nieuwe verzamel- en verwerkingslocatie voor plastic afval, waardoor de leefomgeving schoner en gezonder wordt. Dit heeft een positief effect op landbouw en visserij. 
  • Werkgelegenheid, zoals voor mensen met een handicap, hebben een baan door plastic afval in te zamelen en te recyclen.
  • Bewustwording over milieuvervuiling op scholen (en andere bijeenkomsten). 

De uitzendingen zijn hier terug te kijken:

Uitzending 1 Uitzending 2 Uitzending 3 Uitzending 4

Land primair: Oeganda 
Landen secundair: DRC, Soedan, Kenia, Tanzania en Rwanda 

Er is een mogelijkheid om een meeliftproject van maximaal € 30.000 in te dienen. Het dient aan te sluiten op de bovenstaande problematiek en enkele van de genoemde doelstellingen. 

Waar moet je aan voldoen?   

Om in aanmerking te komen voor deze fondsen, moet je organisatie voldoen aan de voorwaarden van EO Metterdaad. Dat betekent dat:  

  • de lokale organisatie vanuit een christelijke identiteit werkt;   
  • de aanvragende organisatie een ANBI-status en een door ons geverifieerd fraudeprotocol en anti-corruptiebeleid heeft (daarom verzoek dit niet door te sturen naar organisaties die niet eerder bij EO Metterdaad betrokken zijn geweest).

Prioriteit zal gegeven worden aan organisaties die minder fondsen ontvingen uit andere meeliftprojecten of de bestemmingsreserve.

Als je een geschikt project denkt te hebben, kun je het voorstel of concept note indienen bij Gert Bekebrede: [email protected].   

Is deze activiteit een onderdeel van een groter programma? Dan ontvangen we graag een beschrijving op 1 A4-tje van de doelstellingen van dit projectonderdeel met het bijbehorende, nog niet door andere donoren gefinancierde, budget. Het volledige voorstel graag bijvoegen bij de aanvraag.

Gert is beschikbaar voor vragen (06-24439493). De deadline voor het indienen van deze ‘meeliftprojecten’ is maandag 3 oktober 2022.