Hoe gaan we om met misstanden bij uitvoerende partners?

Al sinds enkele jaren vragen we onze partners om een fraudeprotocol op te stellen om te kunnen samenwerken met EO Metterdaad. Het doel hiervan is om bewustzijn te creëren rond fraude en de organisaties toe te laten zeggen om eventuele fraude te melden bij EO Metterdaad.  

Het fraudeprotocol is geschreven door de Nederlandse organisatie en we concluderen nu dat in veel gevallen de lokale organisaties hierin te weinig zijn meegenomen. We hadden gezien de praktijk in de verschillende landen meer fraudegevallen verwacht. Het kan zijn dat fraude niet altijd gemeld wordt omdat de signalen onvoldoende zijn opgepakt of dat de meldingen niet bij onze contactpersonen zijn gekomen. Ook kan het zijn dat men bang is voor imagoschade. 

Veel van onze partners geven tijdens bezoeken, in communicatie of met trainingen aandacht aan bovengenoemde onderwerpen zodat de partners een hoge standaard hanteren in de uitvoering van het project. Wij willen de organisaties die dat nog niet doen aanmoedigen om dat ook te doen. Continue aandacht is noodzakelijk om dit gevoelige onderwerp op de agenda te houden.  

Dat geldt ook voor een Child Protection Policy. Van organisaties die met kinderen werken, verwachten we in de loop van 2021 dat ze deze policy hebben. In contact met collega organisaties en op het internet is voldoende materiaal te vinden. 

EO Metterdaad zal op termijn niet meer de inhoud van een fraudeprotocol of andere policies beoordelen, omdat we van mening zijn dat het te makkelijk een papieren document wordt dat niet levend gehouden wordt binnen de organisatie. In de loop van 2021 zullen we voorafgaand aan elke financiering vragen of er misstanden geweest zijn en of men bereid is eventuele misstanden te melden. Bij elke rapportage stellen we de vragen opnieuw.  

De komende maanden zal hier meer informatie over verschijnen. Mocht je alvast vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met Gert Bekebrede: [email protected].