Samenwerken met EO Metterdaad

Heb jij als organisatie een hulp-, zendings- of ontwikkelingsproject waarin je een mogelijke samenwerking met EO Metterdaad ziet? We kijken graag met jou samen naar de mogelijkheden om samen te werken! Goed om te weten: EO Metterdaad heeft enkele voorwaarden en aanbevelingen opgesteld voor organisaties waaraan moet worden voldaan om tot een samenwerking te komen.

Voorwaarden

  • Je bent een Nederlandse hulp-, zendings- of ontwikkelingsorganisatie die werkt vanuit de christelijke identiteit.
  • Jouw hulp-, zendings- of ontwikkelingsorganisatie heeft de ANBI-status.
  • Jouw hulp-, zendings- of ontwikkelingsorganisatie heeft een fraudeprotocol en anti-corruptiebeleid en handhaaft dat ook.

Naast de voorwaarden zijn er aanbevelingen die meewegen in de beslissing tot samenwerking.

Aanbevelingen

Jouw organisatie kan een bepaalde mate van professionaliteit aantonen door bijvoorbeeld lid te zijn van Prisma of Missie Nederland, het dragen van het CBF-keurmerk of het kunnen aantonen van andere initiatieven op het gebied van bijscholing, kennisuitwisseling, samenwerking en financiële toetsing.

Belangrijk om te weten

  • EO Metterdaad verwacht als media-organisatie dat jouw organisatie een inhoudelijke bijdrage levert (bijv. radio-interview, verhalen voor magazines, foto's etc.)  
  • Jij neemt jouw rol als directe partner van de uitvoerende organisatie op je.
  • Jij bent de eerste verantwoordelijke voor de monitoring van het project.
  • Bij sprake van fraude of andere misstanden, moet EO Metterdaad daarvan direct op de hoogte gesteld worden.
  • We hechten grote waarde aan een grondige rapportage over de uitvoering en de financiering.
  • Het is mogelijk dat we vanwege uiteenlopende redenen (bijv. veiligheid) besluiten de opnames op te schorten.

Wanneer jij aan bovenstaande eisen voldoet, kun je contact met ons opnemen via [email protected]. We bespreken dan of jouw organisatie en het project in aanmerking komen voor onze media en financiering. We kunnen dan ook de verdere voorwaarden en werkwijze toelichten.